تبلیغات
آمادگی دفاعی دبیرستان شهید بهشتی

آمادگی دفاعی دبیرستان شهید بهشتی
جالب ترین و متفاوت ترین سایت دفاعی در ایران

دفاع مقدس اتحاد ملی و انسجام اسلامی

مسئله مهم اینكه اگر ملت ایران یك برهه از تاریخ خود را تجربه كرده باشد كه این اتحاد و انسجام به نحوه كامل پیاده شده باشد به غیر از پیروزی در صحنه های انقلاب و غلبه بر نظام سلطنتی و ایادی داخلی و خارجی اش همانا وجود این دو عنصر پیروزی بخش در دفاع 8 ساله ملت ایران بود كه با رهبری های داهیانه امام خمینی به وقوع پیوست این مقاله به بررسی این دو عامل می پردازد.

از نظر لغوی اتحاد به معنی یكی شدن یگانگی و همدستی (فرهنگ عمید ـ ص 86 ) و انسجام به معنی پیوستگی چسبندگی و در فیزیك الصاق یا قوه جاذبه به ذرات آمده است . (حییم ـ 1375 ـ ص 127 )
در تعریف نظری اتحاد و انسجام عبارت از پیوستگی و ید واحد بودن نیروها در انجام فعالیت هاست .
دانه های تسبیح با رشته ای به نام نخ به هم متصل است وقتی رشته اتحاد گسست كارآیی موردنظر از آن گرفته خواهد شد. به گواهی تاریخ رمز پیروزی ملت ها وحدت و یكپارچگی آنان بوده است و با مروری كوتاه بر تاریخ تابناك اسلام ملاحظه می كنیم اتحاد و انسجام جمعی چنان قدرت و صلا بتی در مسلمانان ایجاد كرد كه همه گردنكشان و طواغیت را به خاك مذلت نشاند و در زمانی كوتاه اقتدار مسلمین در پهنه گیتی طنین افكن شد. عكس همین قضیه نیز صادق بود یعنی از زمانی كه هواپرستی و نفع پرستی ها غلبه كرد در صفوف به هم پیوسته مسلمانان گسستگی ایجاد شد و بدنبال آن شكستهای پی در پی و عقب ماندن از قافله علم و تمدن و به حاشیه رانده شدن و تحت سلطه قرار گرفتن از طرف زورگویان را شاهد بوده ایم .


اتحاد و انسجام از دیدگاه قرآن و اسلام
از دیدگاه قرآن اتحاد پیوند و همدلی و انسجام با یكدیگر از جایگاه ویژه ای برخوردار است . خداوند متعال در قرآن كریم انسجام و اتحاد را موجب اعتلا و تفرقه را باعث انحطاط می داند . در سوره آل عمران آیه 102 می فرماید : « واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا » به ریسمان الهی چنگ بزنید و از تفرقه به پرهیزید.
اتحاد و انسجام در قرآن كریم به معنای پیوستگی وحدت یگانگی هماهنگی و چسبندگی آمده است . در تفسیر نمونه با استناد به آیات قرآن انسجام و تفرقه به شكل شیوایی تشریح شده است در این تفسیر می خوانیم :
« تشبیه اعمال كفار به خاكستر با توجه به اینكه در میان ذرات خاكستر هیچ نوع چسبندگی و پیوند وجود ندارد و حتی با كمك آب نیز نمی توان آنها را به هم پیوند داد و هر ذره ای به سرعت دیگری را رها می سازد گویی اشاره به این حقیقت دارد كه آنها برخلاف مومنان كه اعمالشان منسجم و به هم پیوسته و هر عملی عمل دیگر را تكمیل می كند و روح توحید و وحدت نه تنها در میان مومنان كه در میان اعمال یك فرد با ایمان نیز وجود دارد از این عوامل اثری در كار افراد بی ایمان نیست »
به نمونه های دیگری كه از آیات قرآن استخراج و تعریف می شود می توان به شرح ذیل اشاره داشت :
1 ـ در قرآن برای نشان دادن اتحاد و انسجام نیروها به بنیان مرصوص اشاره شده است « صفا كان تهم بنیان مرصوص » مرصوص از رصاص به معنی سرب است و از آنجا كه گاه برای انسجام و یكپارچگی بناها سرب را آب می كردند و در لابه لای قطعات آن می ریختند بطوریكه فوق العاده محكم و یكپارچه شده و لذا به هر بنای محكمی مرصوص اطلاق می شود.
2 ـ آیات كتاب بزرگ عالم آفرینش (قرآن ) چنان با یكدیگر هماهنگی دارد كه از وحدت به خوبی حكایت می كند و در همه جای آن آثار یك نظم عالی و انسجام و هماهنگی غیرقابل توصیف در میان كلمات و سطور و صفحاتش نمایان است « ذالك الكتاب لاریب فیه » بقره آیه 3 ـ
3 ـ همچنین رهنمودهای اسلام و قرآن به مناسك جمعی چون نماز جماعت نماز جمعه و اجتماع عظیم حج بدلیل ایجاد اتحاد و انسجام از اهمیت خاصی برخوردار است .
نظریه دانشمندان
دانشمندان رشته های مختلف نیز نظریاتی در تایید و اثربخشی این دو عامل ارائه كرده اند :
دیویس (1969 ) انسجام را یكی از ویژگیهای گروه می داند كه در آن نیروها اعمال شده بر اعضا برای ماندن در گروه بینش از كل نیروهایی است كه می كوشند آنها را به ترك گروه وادار كنند.
و بستر (1988 ) لغت انسجام را عاریت گرفته شده از علم فیزیك می داند و در این علم منظور از انسجام نیرویی است كه مجموعه مولكولهای یك جسم را به هم متصل كرده است به عبارت دیگر نیرویی است كه باعث چسبندگی عناصر یك جسم می گردد.
دو ركیم جامعه شناس اتحاد و انسجام را در اثر دوست داشتن یكدیگر و جاذبه متقابل (جاذبه مثبت ) می داند.


لوین (1986 ) انسجام را برآیند همه نیروهایی می داند كه باعث همبستگی افراد یك گروه می شود و از اضمحلال آن جلوگیری می كند.
اتحاد و انسجام از دیدگاه امام خمینی (قدس سره )
یكی از محورهای اساسی تشكیل دهنده استراتژی امام وحدت و انسجام است امام با اشاره به پیروزی قوای مسلح در سال 63 می فرمایند :
« می دانید كه پیروزی ها در اثر انسجام تمام قوای مسلح با نقشه واحد و فكر واحد نصیب شما شد باید این انسجام و این وحدت حفظ شود كه تزلزل در این امر الهی از بزرگترین اسباب فشل و خدای ناخواسته شكست است »
ایشان در سال 1361 در خصوص وحدت فرمان دهی كه در اثر آن وحدت نیروها و اطاعت كامل از فرمانده میسر می شود تا پیروزی به دست آید تاكید می فرمایند :
« وحدت فرمان دهی از مسائل مهم و سرنوشت ساز است كه بدون آن پیروزی میسر نیست و عدم مراعات آن فاجعه آفرین است »
حضرت امام در سال 62 در راستای وحدت و انسجام نیروهای مسلح و هماهنگ بودن آنها و داشتن هدف مشترك كه عامل مهمی در پیروزی بر دشمن می باشد بارها بر این مهم تاكید كرده و می فرمایند :
« مهم این است كه ما با هم منسجم باشیم مهم این است كه قوای مسلح ما كه انشا الله نصرت بدهد منسجم باشند با هم سپاه پاسداران و قوای انتظامی دیگر خودشان را یكی بدانند همه شما برای یك مقصود دارید عمل می كنید و آن مقصود این است كه كشور خودتان را آزاد نگه دارید و مستقل »
ایشان در جایی دیگر اتحاد و انسجام را یك نعمت بزرگ الهی دانسته و وظیفه همگان می دانند كه از وجود چنین نعمتی شكر گذار باشند و بر حفظ آن تلاش نمایند :
« شما الان و همه برادرهای ما در هر كجا هستند الان دیدند كه وحدت كلمه چه بركتی است كه خدای تبارك و تعالی به ما عطا فرموده است این را حفظ بكنیم و این نعمتی است كه خدا به ما داده باید تشكر كنیم و تشكرش این است كه با چنگ و دندان این وحدت را حفظ كنیم »
بسیج مظهر اتحاد و انسجام در جنگ
یكی از خدمات منحصر به فرد و پیش بینی درست حضرت امام خمینی به كشور و ملت مسلمان ایران و ملتهای مست ضعف جهان تشكیل بسیج بعنوان شالوده ای برای بوجود آوردن اتحاد و انسجام و حفظ آن در ملت بود. امام با درك عمیق و الهی خویش به خوبی می دانست این حضور گسترده مردم همواره راهگشای مشكلات آتی كشور خواهد بود و برای در صحنه نگهداشتن سازماندهی شده مردم در 5 آذر ماه 1358 فرمان تشكیل ارتش 20 میلیونی را صادر فرمودند و فرمودند « ملتی كه 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون تفنگدار داشته باشد » . حدودا كمتر از یكسال بعد در 31 شهریور 1359 عراق تحریك شده توسط آمریكا و دیگر دشمنان با كلیه امكانات و پشتوانه های استكبار جهانی به نظام اسلامی حمله كرد و این ارزش پیش بینی و دشمن شناسی آن حضرت را نشان داد و در كلیه صحنه های دفاع مقدس و از روزهای اول تا پایان جنگ بسیج مردانه در صحنه ایستاد و به دیگر نیروهای مسلح هم روحیه داد تا بجنگند.
در جنگ شجره مباركه بسیج متشكل از اعضای دانشجو دانش آموز روحانی زنان اصناف عشایر و... به خوبی توانست اتحاد ملی را برقرار نموده و علیرغم داشتن زبانهای مختلف فرهنگهای گوناگون و حتی ادیان و عقاید مختلف در كنار هم و دوشادوش بجنگند و به پیروزی برسند.
در دفاع مقدس نه تنها شیعه و سنی بعنوان دو گروه عمده و ریشه دار مسلمان در كنار هم قرار گرفتند و نماز را با هم خواندند و به هم اقتدار كردند بلكه خون آنها در هم آمیخت و گاهی سر بر زانوی هم به شهادت رسیدند بلكه برادران و خواهرانی از اقلیتهای مذهبی هم در جنگ شركت كرده و به شهادت رسیدند و شهدای آرمیده در گل زارهای شهدا هم از فرقه های مختلف مسلمان هستند و هم از اقلیتهای زرتشتی مسیحی یهودی و...
پس در دفاع مقدس زبانها و فرهنگهای مختلف در عین حضور نه تنها مانعی برای اتحاد و گروههای مختلف فارس كرد ترك بلوچ و غیره نشد بلكه با رهبری های داهیانه حضرت امام به نقطه قوتی تبدیل شد تا پتانسیل موجود در هر گروه در خدمت جنگ درآید و اتحاد ملی در حد نهایت بود. وجود عقاید مذهبی مختلف در بین مسلمانان هم مانع از انسجام اسلامی نشد بلكه همه خدای واحد پیامبر واحد قرآن واحد و قبله واحد را دیدند و انسجام كامل ایجاد شد و باعث پیروزی ملت ایران و شكست دشمنان گردید.
امروز دشمن بدنبال شكست این اتحاد و انسجام است و با جنگ روانی و هزینه كردن بودجه در پی از بین بردن این عوامل پیروزی است و مقام معظم رهبری با شناخت عمیق و درست این دو عامل را برجسته ساختند انشا الله همه اقشار با توجه كامل به این دو اصل این كشور اسلامی را به قله های رفیع پیروزی و سربلندی برسانیم همانگونه كه در دفاع مقدس اینچنین شد.
سرهنگ پاسدار رضا قربانی
مسئول مركز مشاوره دانشجویی دانشگاه امام حسین (ع )
حضرت امام خمینی (ره ) : وحدت فرمان دهی از مسائل مهم و سرنوشت ساز است كه بدون آن پیروزی میسر نیست و عدم مراعات آن فاجعه آفرین است
در دفاع مقدس نه تنها شیعه و سنی بعنوان دو گروه عمده و ریشه دار مسلمان در كنار هم قرار گرفتند و نماز را با هم خواندند و به هم اقتدار كردند بلكه خون آنها درهم آمیخت و گاهی سر بر زانوی هم به شهادت رسیدند

روزنامه جمهوری اسلامی 860715


[ جمعه 4 دی 1394 ] [ 01:24 ب.ظ ] [ kasra shahrivar ] [ نظرات ]
.: blog Themes By SiavashSkin :.
درباره وبلاگ

به نام خدا
بنده کسری شهریور و دوست خوبم سیاوش کیانپور مدیریت این وبلاگ هستیم . این وبلاگ هر پنجشنبه به روز میشه .
خیلی خوش حال می شیم اگر نظری ، انتقادی ، پیشنهادی داشته باشید بهمون بگید .
با تشکر
نظر سنجی
وبلاگ مارو در چه سطحی ارزیابی می کنید ؟

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ